Jac. Karman

Coaching en Advies

Kleinschalige praktijk voor individuele coaching en voor teamcoaching.

Leeuwerik 4
Bodegraven

Bestaande Klant?

Bestaande klanten kunnen hieronder inloggen.

Hier inloggen

Werkwijze


Een coachingstraject is altijd een ‘contract’ tussen jou als klant en mij als coach. Na jouw oriëntatie kun je je aanmelden voor een coachingstraject. Daarbij geef ik aan of er direct ruimte is dan wel hoe lang de wachttijd is voor we kunnen starten.
Wanneer jouw werkgever opdrachtgever is, kunnen we aan het begin en het einde van het traject een driegesprek (coachee, leidinggevende en coach) afspreken. Daarbij worden de coachingsvraag en de te verwachten resultaten benoemd. De gesprekken tussen coachee en coach zijn overigens vertrouwelijk. Dat geldt ook richting leidinggevende.
Vanzelfsprekend starten we met een kennismakingsgesprek om te kijken of het klikt en om het ‘contract’, in het bijzonder jouw coachvraag, helder te krijgen. Daarna volgt de intake. Daarmee starten het verkennen hoe het werkt bij jou. Je leert vanuit perspectief te kijken naar wat je doet en wat zich aandient. De coachingsgesprekken bestaan uit onderzoeken, spiegelen, verhelderen, vanuit verschillend perspectief kijken, openen, visualiseren, bewustworden, oefenen, confronteren, begrijpen. Kortom aandacht geven wat aandacht verdient, net wat in jouw geval nodig is. We doen dat tijdens gesprekken en tussen de gesprekken ben je zelf aan de slag met opdrachten.
Bij de afronding kijk je terug naar de coachvraag. Je weet wat er aan de hand was, je begrijpt het en je weet ook wat je te doen of te laten hebt.


Informatie en Indruk

Om een eerste indruk op te doen kun je natuurlijk mijn website bekijken. Heb je vragen of wil je een nadere indruk dan nodig ik je uit mij te mailen.
Ook bedrijven en instellingen met specifieke vragen nodig ik van harte uit om contact met mij op te nemen.

Kennismaking

Je kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Voor het maken van de afspraak kan ik aangeven of er direct ruimte is voor een traject, dan wel hoe lang de wachttijd is. Doel van het gesprek is allereerst jouw vraag helder te krijgen. Daarnaast kijken we of het klikt. Ook bespreken we jouw drive om een coachingstraject in te gaan. Het meeste werk moet je immers zelf doen. Een kennismakingsgesprek duurt ongeveer een uur.

Coachingstraject

Een coachingstraject bestaat na de kennismaking uit een intake en meerdere coachingsgesprekken. Een coachingsgesprek duurt ongeveer 75 minuten. Tussen de gesprekken zit over het algemeen drie weken. In deze tussenperiode ga je zelf aan de slag. Ieder coachingstraject is maatwerk.

Kosten coachingstraject

Voor bedrijven en instellingen wordt een tarief overeengekomen per gesprek en worden afspraken gemaakt over het aantal gesprekken. Voor particulieren en pré-starters geldt een aangepast tarief. Neem desgewenst hierover contact op.

Profiel


Ik ben een nuchter en sensitief mens. Ik kan goed luisteren, waarnemen en teruggeven. In mijn coachende rol wordt ik door anderen getypeerd als integer, respectvol, zorgvuldig, als iemand die snel tot de kern komt. Coaching vind ik een indrukwekkend mooi vak dat ik sinds 2007 beoefen. Ik ben geboren in 1961, ben getrouwd en we hebben twee kinderen.

De eerste fase van mijn loopbaan ben ik als registeraccountant en register edp-auditor aan de slag geweest in de rollen van controller, accountant, manager, projectleider en adviseur, met name op het terrein van handhaving door de overheid.
In de tweede fase van mijn loopbaan ben ik vooral als adviseur betrokken bij verandertrajecten en werk ik als veranderadviseur, coach en teamcoach.
Voor dit werk heb ik gevolgd postdoctoraal Veranderkunde (VU), opleiding individuele coaching (Wolfkamp & Grootte) en de opleiding tot Teamcoach (Europees Instituut).
Daarnaast maak ik deel uit van de coachpool van een grote overheidsorganisatie.

Ik wil benadrukken dat ik als coach geen werk aanneem op het terrein van accountancy en edp-auditing.

Contact

Gebruik onderstaand formulier om contact op te nemen.

Adres Leeuwerik 4
2411 KR, Bodegraven
Email info@kjac.nl
K.v.K. 273.21.899